Infinite Wishes ๐Ÿณ๏ธโ€โšง๏ธ๐Ÿš€

Is a weblog by Emma Humphries

02 Jul 2022 ยป Mocking Jordan Peterson

// This function can be used to supply
// rhetoric from the Canadian anti-
// feminist philosopher and critic
function jordanPeterson () {
  // ignore args
  return '๐Ÿฆž'
}

Replies to this post are welcome. You can send an email, or a WebMention. Be kind, not clever.

Send a WebMention